သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (MNHRC)  အဖွဲ့ဝင် များကို အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ပြီး MNHRC ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင်လည်း ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်သွားရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအလုပ်အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား ယနေ့တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ 

Today the CSO Working Group on MNHRC Reform urged the President to urgently reinvigorate the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) by replacing the commissioners whose term has ended and provide for a transparent selection process in selecting the new commissioners.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.