စိုးဇံအောင် နိရဥ္စရာ ၊ ဒီဇင်ဘာ၂၁ / ၂၀၁၉ ၆ လအကြာ အင်တာနက်လိုင်းဖြတ် တောက်ခံထားရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ၄ ခုကို အင်တာနက် လိုင်းပြန်ဖွင့် […]
La section suivante comporte seulement une image de fond, sans titre. The next section contains only a background image, without title.
(English Below) စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့် Human Rights Council ၏ (၄၂)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီးနှင့် […]
၃၀ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် စစ်တပ်၏ အခွင့်ထူးခံဖြစ်မှုကို သံချပ်ဖြင့် ဝေဖန်ခဲ့သည့် ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ကို ”တပ်မတော်သားများ တာဝန်ကိုပေါ့လျော့စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများ၊တာဝန်ဝတ္တရားများကို မလေးစားမှုများ၊ စစ်ပုန်ကန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်” […]