ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုသည် ယနေ့အချိန်တွင် ၆ လကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အရှည်ကြာဆုံး ဖြတ်တောက်မှုများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လာနေပြီ ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် အင်တာနက်အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးချင်းစီက […]
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (MNHRC)  အဖွဲ့ဝင် များကို အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ပြီး MNHRC ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင်လည်း ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိရှိ […]
June 15th, 2019 Athan, Freedom of Expression Activist Organization found that there are 52 journalists who […]
Prosecutions under “The Law relating to Peaceful Assembly and Peaceful Procession” under Current Government by September […]
According to the findings of Athan – Freedom of Expression Activist Organization by September 17th, there […]